Skriv ut

Kalendarium

 
Datum Titel
2011-01-01 - 2011-02-28 Fördjupningsstudie belastningsmätning - Arlanda
2011-01-11 - 2011-08-31 Enkäter och efterbehandling
2011-02-14 Arbetsmöte grupp 4
2011-02-24 Arbetsmöte grupp 1
2011-03-21 Referensgruppsmöte
2011-04-28 Arbetsmöte Grupp 2
2011-05-01 - 2011-05-31 Insamling av företagsdata
2011-05-12 Arbetsmöte Grupp 4
2011-06-09 Arbetsmöte Grupp 3
2011-06-28 Styrgruppsmöte
2011-06-30 Delrapport till AFA
2011-08-15 - 2011-10-01 Belastningsmätningar på övriga flygplatser
2011-12-07 - 2012-03-02 Djupintervjuer