Ge underlag, förslag till förbättringar av arbetsmiljön för flygplanlastare och cargopersonal i ett brett och både kort och långsiktigt perspektiv.

Kartläggning av lastningsarbetets fysiska innehåll såsom arbetsmängd, arbetstyngd och arbetsställningar, genomgång av sjukfrånvarostatistik...

 

Kartläggning av schemaläggningar, hur arbetet organiseras och hur den direkta ledningens och den övergripande arbetsorganisationen är sammansatt...

Kartläggning av befintliga hjälpmedel och arbetsmetoder. Kartläggningen gäller lastningsarbete på rampen och inomhus. (gäller även Cargo-verksamheten)

Kartläggning av den yrkesmässiga utbildningen och den som bedrivs inom säkerhet och riskhantering samt hur uppföljning av dessa områden hanteras.

Fyll i ditt namn och epost nedan för att prenumerera på vårat nyhetsbrevAntal inlämnade enkäter per 2011-12-05 är 73%, målet är 70% inlämnade enkäter

Välkommen till webbplatsen för projektet Skadefria cargo- och flygplanslastare!

slider_img4Ett samverkansprojekt tillsammans med Centrum för belastningsskadeforskning och Gävle högskola.

Alla ska ha rätt att njuta av en god ålderdom efter ett långt, aktivt arbetsliv. Det är utgångspunkten för det tvååriga landsomfattande projektet Skadefria cargo- och flygplanslastare, som drivs i samverkan mellan högskola och näringsliv. Projektet är det första i sitt slag i Sverige och ska ge förslag och underlag som leder till en bättre arbetsmiljö.

MeR