Ge underlag, förslag till förbättringar av arbetsmiljön för flygplanlastare och cargopersonal i ett brett och både kort och långsiktigt perspektiv.

Kartläggning av lastningsarbetets fysiska innehåll såsom arbetsmängd, arbetstyngd och arbetsställningar, genomgång av sjukfrånvarostatistik...

 

Kartläggning av schemaläggningar, hur arbetet organiseras och hur den direkta ledningens och den övergripande arbetsorganisationen är sammansatt...

Kartläggning av befintliga hjälpmedel och arbetsmetoder. Kartläggningen gäller lastningsarbete på rampen och inomhus. (gäller även Cargo-verksamheten)

Kartläggning av den yrkesmässiga utbildningen och den som bedrivs inom säkerhet och riskhantering samt hur uppföljning av dessa områden hanteras.

Fyll i ditt namn och epost nedan för att prenumerera på vårat nyhetsbrevAntal inlämnade enkäter per 2011-12-05 är 73%, målet är 70% inlämnade enkäter

Delmål 4
PDF Skriv ut E-postadress

Arbetsgrupp för arbete inom delmål 4 ”utbildning och utveckling”

 

Kartläggning av utbildning både den yrkesmässiga utbildningen och den som bedrivs inom säkerhet och riskhantering samt hur uppföljning av dessa områden hanteras. Gruppen har också att se över vilka regler som gäller på rampen. Delmål 4 skall ses som en helt central användare av projektets resultat. En avgörande del i projektets arbetssätt med involvering av företagens representanter är att projektets resultat skall komma till användning i företagens konkreta verksamhet.

 

Sammankallande: Börje Norén Nordic Aero AB

Deltagare: Adam Janusewski, So.SAS SGS. Björn Kardell Spirit Air Cargo Handling Sweden AB, Roberto Balsano H-so Spirit Air Cargo Handling

 

En genomgång av utbildning och möjligheterna till utveckling inom lastaryrket innebär att besök hos olika externa/interna utbildningsanordnare skall göras, och även intervjuer med arbetsledning och interna utbildningsansvariga på företagen skall genomföras. Ett mycket viktigt område är utbildning och kunskapsuppföljning inom risk och säkerhet liksom kunskaperna inom det ergonomiska området på rampen och i godshallar. Det systematiska arbetsmiljöarbetet, exempelvis hur delegering av arbetsmiljöarbetet och hur de dagliga rutinerna fungerar skall beskrivas.

Lastningspersonalens uppfattning om möjligheter till utveckling inom lastningsyrket samt gruppens uppfattning om utbildningsbehov skall genom intervjuer följas upp och beskrivas. Förslag till förbättrande åtgärder skall ingå i gruppens rapport.