Ge underlag, förslag till förbättringar av arbetsmiljön för flygplanlastare och cargopersonal i ett brett och både kort och långsiktigt perspektiv.

Kartläggning av lastningsarbetets fysiska innehåll såsom arbetsmängd, arbetstyngd och arbetsställningar, genomgång av sjukfrånvarostatistik...

 

Kartläggning av schemaläggningar, hur arbetet organiseras och hur den direkta ledningens och den övergripande arbetsorganisationen är sammansatt...

Kartläggning av befintliga hjälpmedel och arbetsmetoder. Kartläggningen gäller lastningsarbete på rampen och inomhus. (gäller även Cargo-verksamheten)

Kartläggning av den yrkesmässiga utbildningen och den som bedrivs inom säkerhet och riskhantering samt hur uppföljning av dessa områden hanteras.

Fyll i ditt namn och epost nedan för att prenumerera på vårat nyhetsbrevAntal inlämnade enkäter per 2011-12-05 är 73%, målet är 70% inlämnade enkäter

Delmål 3
PDF Skriv ut E-postadress

Arbetsgrupp för arbete inom delmål 3 ”hjälpmedel och metoder”

 

Kartläggning av befintliga hjälpmedel och arbetsmetoder. Kartläggningen gäller lastningsarbete både på rampen och inomhus. Kartläggningen gäller även verksamheten inom Cargo.

 

Sammankallande: Thomas Whinberg LFV/ Jan Erik Ståhl Ergonom Ergomore

Deltagare : Dan Holmberg Regionalt So Transport, Bo Erik Backman So SGS.

 

Kartläggningen kommer att utföras genom företagsbesök, både på flygplatsernas gods och bagagehantering, liksom inom cargoverksamhetens olika arbetsområden. Även de företag som konstruerar och tillverkar olika hjälpmedel kommer att besökas för studier i både nuvarande produktion liksom i eventuella nya kommande innovationer.

 

Här kan besök på utländska arbetsplatser och företag bli nödvändiga för att fånga upp produktnyheter och arbetsmetoder som inte har prövats i Sverige. Intervjuer med lastningspersonal och arbetsledning skall genomföras. Genomgång av de olika företagens uppföljning av användande av tekniska hjälpmedel. Utförlig beskrivning av varför befintlig utrustning i en del arbetssituationer inte används. Arbetsgruppen skall fånga upp idéer och förslag till förändringar/ förbättringar som framkommer vid besöken.