Ge underlag, förslag till förbättringar av arbetsmiljön för flygplanlastare och cargopersonal i ett brett och både kort och långsiktigt perspektiv.

Kartläggning av lastningsarbetets fysiska innehåll såsom arbetsmängd, arbetstyngd och arbetsställningar, genomgång av sjukfrånvarostatistik...

 

Kartläggning av schemaläggningar, hur arbetet organiseras och hur den direkta ledningens och den övergripande arbetsorganisationen är sammansatt...

Kartläggning av befintliga hjälpmedel och arbetsmetoder. Kartläggningen gäller lastningsarbete på rampen och inomhus. (gäller även Cargo-verksamheten)

Kartläggning av den yrkesmässiga utbildningen och den som bedrivs inom säkerhet och riskhantering samt hur uppföljning av dessa områden hanteras.

Fyll i ditt namn och epost nedan för att prenumerera på vårat nyhetsbrevAntal inlämnade enkäter per 2011-12-05 är 73%, målet är 70% inlämnade enkäter

Delmål 2
PDF Skriv ut E-postadress

Arbetsgrupp för arbete inom delmål 2 ”arbetsorganisation och psykosociala arbetsmiljöfaktorer”

Kartläggning av schemaläggningar liksom hur arbetet organiseras och hur både den direkta ledningens och den övergripande arbetsorganisationen är sammansatt och fungerar.

Även de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna skall kartläggas.

 

Sammankallande: Lena Säfström SAS

Deltagare: Ulf Hedberg Cargo Center Sweden AB Magnus Persson So Cargo Spirit

Peter Andreasson H-so Skavsta

 

Kartläggningen kommer att utföras genom inhämtande av underlag från personalledning och övriga sakkunniga på de olika arbetsplatserna. Arbetsplatsmöten med berörda grupper för att få aktuella synpunkter och idéer angående arbetstider och arbetsbelastningar. Genomgång av hur olika arbetslednings och organisationsstrukturer fungerar.

Även de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna skall här kartläggas genom intervjuer av personalen och på studier hur arbetet bedrivs under olika belastningssituationer ute på arbetsplatserna.