Ge underlag, förslag till förbättringar av arbetsmiljön för flygplanlastare och cargopersonal i ett brett och både kort och långsiktigt perspektiv.

Kartläggning av lastningsarbetets fysiska innehåll såsom arbetsmängd, arbetstyngd och arbetsställningar, genomgång av sjukfrånvarostatistik...

 

Kartläggning av schemaläggningar, hur arbetet organiseras och hur den direkta ledningens och den övergripande arbetsorganisationen är sammansatt...

Kartläggning av befintliga hjälpmedel och arbetsmetoder. Kartläggningen gäller lastningsarbete på rampen och inomhus. (gäller även Cargo-verksamheten)

Kartläggning av den yrkesmässiga utbildningen och den som bedrivs inom säkerhet och riskhantering samt hur uppföljning av dessa områden hanteras.

Fyll i ditt namn och epost nedan för att prenumerera på vårat nyhetsbrevAntal inlämnade enkäter per 2011-12-05 är 73%, målet är 70% inlämnade enkäter

Delmål 1
PDF Skriv ut E-postadress

 

Arbetsgrupp för arbete inom delmål 1 ”fysisk belastning, arbetsskador”

Kartläggning av lastningsarbetets fysiska innehåll såsom arbetsmängd, arbetstyngd och arbetsställningar, genomgång av sjukfrånvarostatistik, anmälda arbetsskador /arbetssjukdomar, personalomsättning och åldersstruktur. Omfattning och hantering av Försäkringskassan gällande arbetsskade/arbetssjukdomsärenden inom lastningsområdet.

 

Sammankallande: Lena Säfström SAS SGS,

Deltagare: Petri Perälä Cargo Ordf. avd 46 Kent Sundman H-so Nordic Aero

Ufuk Tûrkekol So SAS SGS terminal 5 Arlanda

Heikki Savolainen So SAS SGS Arlanda

 

Den fysiska arbetsbelastningen inom lastningsyrket är den dominerande arbetsmiljöfaktorn.

En värdering bör göras utifrån befintlig kunskap om risker för belastningsskador. Kartläggning av lastningsarbetets fysiska innehåll ute på arbetsplatserna i dag 2009 skall göras.Det finns väl beprövade vetenskapliga bedömningsinstrument för detta.

Intervjuer med lastningspersonal på de olika arbetsplatserna skall göras i lämplig omfattning..

Arbetsgruppen skall granska befintlig statistik angående sjukfrånvaro, arbetssjukdom och anmälda arbetsskador . Här kommer också åldersstruktur, personalomsättning och könsfördelning att följas upp. Genomgång av Försäkringskassans och AFA;s statistik inom yrkesområdet skall genomföras. Försäkringskassans bedömningar och beslut angående tidigare anmälda arbetssjukdomar och arbetsskador skall följas upp inom lämplig tidsperiod.